NIHF regler og skjema

Under finnes en linke til alle regler og skjemaer vi trenger gjennom sesongen. Evt. søknader skal sendes via klubbens leder. Søknader om spill utenfor regionen eller Norge bør søkes minst 14 dager i forveien.

Lover og regler       og         tilhørende skjema

 

Overgang til/fra andre ishockeyklubber

Retningslinjer om overganger er beskrevet i "Overgangsreglementet". Overgangskjema fra norske klubber gjøres ved at spilleren/foresatte fyller ut Del 1 av skjema "Overgang U13 og yngre" eller "Overgang U14 og eldre". Skjemaet skal leveres (eller sendes som pdf fil) til klubbens ansvarlig for overganger/lisenser eller klubbleder (se kontakt sidene). Klubben ivaretar deretter videre kommunikasjon med NIHF. Spilleren er ikke spilleberettighet før beskjed er mottatt fra NIHF og lisens er betalt.

Overgang for spillere under 18 år fra utlandet skal fylle ut Letter of Approval.

Lisens (spillerforsikring)

Det er viktig at lagleder sjekker at alle har betalt lisens før seriekamp spilles. Dette gjøres ved å kontakte klubbens lisensanvarlig, som tar ut liste over lagene. Ha listen tilgjengelig under kamp.Retningslinjer for lisens finner du på denne linken. Skjema for melding av skade under trening eller kamp finner du via denne linken.  Lisens/forsikring for støtteapparat:
Når et helt lag (alle på laget) har løst spillerlisenser er 6 personer rundt laget automatisk forsikret etter grunnlisens, disse må være valgt eller ansatt/tilsatt (ledere/trenere/materialforvalter). Klubben holder oversikt over dette ved å ha lister på personene arkivert. Hvis det er flere enn 6 må de øvrige løse enten utvidet kr. 685 eller grunnlisens - kr. 360. Se nederst i rubrikken på lisensen, der hvor dommere står
oppført og i klamme står det om støtteapparat. Alle må være medlem av
Norsk Folketrygd for at forsikringen skal være gyldig.

Omberamming av kamper

Retningslinjer og skjema for omberammelse av kamper satt opp av NIHF finnes i linken for skjemaer over. Ledig istid må innhentes hos klubbens isfordelingskontakt (ikke direkte til ishallens vaktmestere) før omberammingen sendes til motstander og forbundet. 

Kontakter andre lag

Lagledere (oppmann) får før seriestart tilsendt kontaktinfo. for alle lag i serien, forutsatt at lagets kontaktinfo. er registrert hos NIHF. Registreringen organiseres av ungdomsleder. Man kan også finne kontaktinfo. via NIHF's sider, følg denne linken. Klikk på ønsket krets, velg ønsket klubb, velg "Lag" (midt på siden), velg ønsket lag/aldersgruppe og tilslutt klikk på navnet til ønsket funksjon. Klubben / ungdomsleder er ansvarlig for at korrekt kontaktpersoner er oppgitt.

All informasjon fra forbundet vedrørende serien blir sendt ut til lagleder via e-post, derfor er det viktig at korrekt navn og e-post er lagt ut på disse sider. GeneralsponsorGullsponsorSølvsponsorBronsesponsorSamarbeidspartnerAlle våre samarbeidspartnere


Østfold Ishockeykrets

RSS Feeds