Forventet dugnader 16-17

Vi i styret ønsker og formidle til medlemmene hva vi tenker rundt dugnad sesongen 16-17. Det er ønskelig og få tilbake den  gode dugnadsånden  i klubben vår. Vi er helt avhengig alle dere foreldre, trenere, materialforvaltere, dugnadsansvarlig, hjelpetrenere, lagledere og alle som bidrar i en eller annen form i klubben. Vi ønsker og takke dere alle for engasjement uansett hva dere bidrar med.

For å få en klubb til og gå rundt kreves det jo som kjent dugnadsjobbing. I Comet har vi nok vært spart for en del tidligere. Nå går  Comet Nye Veier og i den forbindelse ønskes det og satses på kompetanse innen sport, mer åpen kiosk, bedre administrering av klubben. I den forbindelse trenger vi også økte inntekter da klubben tidligere har jobbet svært lite med det. Vil samtidig formidle at dette gjelder ikke direkte Oona og Gareths ansettelse, dekning for denne utgiften finnes allerede. Dette er ment for å utvikle klubben i riktig retning. For at dette skal gjøres på en mest rettferdig måte er det viktig at ALLE i klubben drar i samme retning og er positive til og stille opp.

I denne forbindelsen har vi nå satt opp hva som kan forventes av dere igjennom sesongen slik at det er både forutsigbart og alle vet hva dem har å forholde seg til for å være medlem av Comet.

 

Sommer:

 Som kjent for mange er vi med i Allsammen, dette er en gruppe fra forskjellige idretter som fordeler på dugnadsjobbing gjennom sommeren, dette kan da være Allsangen, russe treff, Tons of Rock, konserter, Parkeringsvakter, grenseritt etc. Oversikt over disse dugnadene kommer gjerne ikke før i Mai mnd, men så lenge man vet det kommer kan man planlegge litt i alle fall. Alle får beskjed så fort vi får info over hvor mange timer vi skal dekke

Camper:

 Det vil bli arrangert diverse camper i Halden Ishall, vintercamp, høstcamp etc.

Juletrefest:

 Vi arrangerer alltid juletrefest i romjulen.

Avslutninger:

 Vi har felles avslutning ved sesongslutt

A lagskamper:

 Seriekamper, gjennomsnitt en pr spiller, kan bli mer om det blir sluttspill eller andre uforutsette ting dukker opp, som regel ikke mer enn to stk pr spiller. Blir det sluttspill må man påberegne flere vakter.

Salg av diverse:

 Det vil bli salg av enten lodd, sokker, bonusguide etc, det er ikke tatt stilling til hva vi skal gå for men alle bør gjøre en innsats her. Informasjon rundt dette vil komme i god tid slik at det er forutsigbart for alle. Dette kan forekomme sommer som vinter.

Kiosk:

 Vi skal ha  kiosken mer åpen med et bredere tilbud av mat til medlemmene våre. I den forbindelse trenger vi folk til å stå i kiosk. Foreløpig har vi gått ut og forespurt om noen kunne tenke seg og bidra, noen har sagt seg villig til det men vi har ikke nok. På bakgrunn av dette er det mulig det må fordeles noen vakter på lagene. Det kommer vi tilbake til men da vet dere hvordan det er tenkt.

Winter Classic:

Helgen 20-22 januar skal det arrangeres Winter Classic, dette er en turnering for hele Østfold, turnering for alderstrinn u14. Overskudd og dugnadsjobb fordelse på Comet, Sparta, Stjernen og Moss Hockey. Det blir kamper i alle haller denne helgen, finale spilles på Fredrikstad fotballstadio, her blir det mange kamper og moro i løpet av helgen. Vi har satt dette til en felles dugnad for hele klubben, det betyr at det må stilles noen fra hvert lag i løpet av helgen i vår ishall. Det gjelder da hovedsak og lage/servere mat og alt som krevs rundt og spille kamper i hallen. Vi kommer tilbake med mer info etter hvert.

I forhold til Bredde blir det ingen alternativer i forhold til og selge ting eller stille opp, her bør alle gjøre en innsats. I forhold til A kamper har man fortsatt mulighet for og kjøpe seg fri hvor det da er noen som jobber for deg. Hva man gjør i egne lag er opp til hver enkelt lag.

Det kan komme uforutsette ting i klubben som vi ikke har oversikt over nå, men her kan ikke hele lag etc velge og ikke bidra. Vi er fullstendig klar over at dugnadsjobbing er valgfritt, men om ikke noen stiller opp blir det vanskelig og drive en klubb. Vi har en mulighet til og ta mer betalt i treningsavgift om noen ikke velger og bidra, men  vi ønsker at alle skal ta sin bit slik at ikke noen få lag må ta mesteparten. Dette handler om og dra lasset sammen, og vi vet at det er mange i klubben som er veldig positive og er villig til å dra lasset.

Dette er en foreløpig  oversikt slik at man selv kan ta stilling til om man ønsker og være med på dette eller ikke. Det er forutsigbart for alle. Håper nå at dugnadsånden i Comet vil komme til et høyere nivå slik at vi sammen går nye veier.

Vil presisere at dette gjelder kun for bredde, hva dere gjør i egne lag kommer i tillegg, det er opp til hvert enkelt lag hva dere ønsker og gjøre i form av dugnad.

Nok en gang, tusen takk til alle som bidrar.

Mvh

 

BreddestyretGeneralsponsorGullsponsorSølvsponsorBronsesponsorSamarbeidspartnerAlle våre samarbeidspartnere


Østfold Ishockeykrets

RSS Feeds